Ordførerskaber

Landbrugsordfører, fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører og fiskeriordfører


Efter folketingsvalget i 2015 fik jeg ordførerskabet for landbrug, fødevarer og fiskeri hos Socialdemokraterne. Det er en post, som jeg er rigtig glad for at have fået. Erhvervene landbrug, fiskeri og fødevarer udgør en stor del af arbejdspladserne ude i vandkanten af Danmark. Derfor er arbejdet med disse ordførerskaber også noget, som jeg ser meget frem til. Vi skal skabe arbejdspladser, vækst og fremgang derude, hvor der er marker så langt øjet rækker og der ikke er langt til nærmeste vandkant. Det gør vi ved at skabe gode betingelser for landbruget, fiskeriet og fødevareerhvervene.

Simon Kollerup

 

Landbrug og fødevarer:
Danmark har en lang historie, som landbrugs- og fødevareland. Det er blevet en del af vores fælles identitet og det skal vi holde fast i. Det er to erhverv, hvor der er arbejdspladser i stort set alle dele af landet. Derfor vil jeg gerne være med til at skabe flere arbejdspladser og vækst inden for landbruget og fødevareindustrien, så vi kan holde liv i de små samfund ude på kanten af Danmark. Samtidig skal vi finde den rigtige balance mellem at skabe vækst og tage hensynet til miljøet med i planerne. Vores børn og børnebørn skal også have rent drikkevand og en ren natur om mange år. Derfor er mit mål, at der skal skabes vækst med et klart socialdemokratisk aftryk, hvor der også tages hensyn til miljøet.

 

Fiskeri:
Fiskeriet er noget, der længe har haft min interesse og som er en del af min personlige baggrund. Derfor er dette ordførerskab lidt af et drømmeområde for mig at få. Jeg kommer selv fra Lild Strand, en lille fiskerby, hvor bådene er lavet af træ og har den velkendte lyseblå farve på stævnen. Det har givet mig en god forståelse for, hvilke udfordringer – men bestemt også hvilke muligheder – der er helt ude i vandkanten. Fra politisk side er det derfor også vigtigt, at vi hjælper med at skabe gode rammer for fiskeriet, både kystfiskeriet og det industrielle fiskeri. Det vil gavne både de små kystfiskerbyer og de større havne.

 

Dyrevelfærd:
Dyr skal have det godt, og det gælder både vores kæledyr og produktionsdyr. Vi skal forbedre dyrevelfærden i Danmark og vi skal gå forrest i kampen for, at dyrene også har det godt. Derfor arbejder vi i Socialdemokratiet for et landsdækkende dyrepoliti, som gør det lettere at skride ind over for mishandling af dyr og dermed højne dyrevelfærden.